گـفتند از شـــراب تو میخـــانه ها به هــم 

خُــم ها به وقت خوردن پیمــانه ها به هــم...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:47  توسط رضا نیکوکار